Điều khoản sử dụng

Xin chào mừng Quý khách đến với website "pccchainam.com". Bạn hiểu và phải tuân thủ các quy định dưới đây như những tuyên bố về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cơ bản liên quan đến việc truy cập, sử dụng thông tin được giới thiệu trên  website "pccchainam.com".

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản thỏa thuận về sử dụng trang web mà không cần thông báo cho bạn. Điều đó đồng nghĩa việc bạn sử dụng trang web này là bạn đồng ý với các điều khoản sau đây.

1. Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập vào trang web bạn phải cam kết rằng mình có đủ tuổi luật định và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc này.

Bạn hiểu và đồng ý chấp nhận các chi phí cho việc tiếp cận trang web, việc tiếp cận này liên quan đến việc trả phí của bên thứ ba (như phí cho nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc phí đường truyền, phí pháp lý, phí tư vấn hoặc các khoản chi phí khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp.

2. Nội dung trang web

Các thông tin trên website này (bao gồm nhưng không giới hạn điều khoản điều kiện, chú thích, chỉ dẫn, link, hình ảnh, tài nguyên download, bất kỳ thông tin thuần tuý, thông tin gốc được Chúng tôi giới thiệu trong Website) có thể được thay đổi và làm mới tuỳ vào quyền quyết định duy nhất của Chúng tôi.

Thông tin giới thiệu trên Website được cung cấp theo nguyên trạng của chúng tại thời điểm công bố, giới thiệu. Tuỳ vào bối cảnh, mục đích sử dụng, Chúng tôi không đảm bảo về tính phù hợp, chính xác của thông tin được cung cấp trên Website phục vụ cho bất kỳ mục đích khác nhau tại bất kỳ thời điểm khi những thông tin đó chưa được giải thích và tư vấn chính thức bởi nhân viên có thẩm quyền của Chúng tôi và Chúng tôi được miễn trừ mọi trách nhiệm có liên quan đến điều này.

3. Quyền sở hữu

Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Việc sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, thiết kế lại, đối chiếu, lắp ráp hoặc tìm cách phát hiện các mã nguồn, phá hoại, cho phép người khác có quyền lợi bảo mật hoặc bất kỳ mục đích, hình thức nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp đều là vi phạm quyền sở hữu hợp pháp của chúng tôi. Tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt mà không cần thông báo trước việc sử dụng tài khoản URL, bất kỳ địa chỉ email liên kết và truy cập trang web.

4. Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên Trang web (một "Tài khoản") hoặc thông tin đăng nhập trên các phương tiện truyền thông xã hội khác. Để sử dụng các phần nhất định của Trang web, bạn không bắt buộc phải đăng ký Tài khoản. Tuy nhiên, một số tính năng nhất định của Trang web, chẳng hạn như truy cập vào lịch sử đặt hàng của bạn, yêu cầu bạn phải đăng ký một Tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin tài khoản của bạn. Bạn không được: (i) chọn hoặc sử dụng làm tên người dùng là tên của người khác với mục đích mạo danh người đó; (ii) sử dụng một tên người dung là tên bất kỳ quyền nào của một người khác ngoài bạn mà không có sự cho phép thích hợp; hoặc (iii) sử dụng một tên người dùng là tên khác xúc phạm, khiếm nhã hoặc tục tĩu.

Bạn tự chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình và bảo mật mật khẩu tài khoản của bạn. Bạn không được sử dụng Tài khoản hoặc thông tin đăng ký của người khác cho Trang web mà không được phép.

Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ thay đổi nào về tính hợp lệ khi sử dụng Trang web, vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không nên công bố, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập Tài khoản của mình. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.

5. Việc tải dữ liệu

Chúng tôi không mục đích cho phép để sao chép, xuất bản, nhân bản, cho thuê, bán, phân phối thương mại hoặc mục đích cá nhân khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo