cac-du-an-nha-xuong-tieu-bieu-p2

Các dự án nhà xưởng tiêu biểu p2

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN PCCC HẢI NAM 16/05/2022

9. NHÀ MÁY SX LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SYNOPEX VIỆT NAM

 • Chủ đầu tư: Công ty CP Synopex Việt Nam.
 • Địa điểm: Bắc Ninh 
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, HVAC
 • Quy mô: 64.000m2

 10. NHÀ MÁY MAY KINH BẮC THÀNH NAM

 • Chủ đầu tư: Công ty CP Kinh Bắc Thành Nam.
 • Địa điểm: Nam Định
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, HVAC, hệ thống điện chiếu sáng.
 • Quy mô: 32.000m2.

 11. NHÀ MÁY SX & GIA CÔNG CÁC SP NHÔM HƯNG PHÁT

 • Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại Phương Trung
 • Địa điểm: Hải Dương
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, HVAC
 • Quy mô: 56.000m2.

12.NHÀ MÁY SX RƯỢU SEVICO VIỆT NAM

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sevico
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, HVAC, điện nhẹ.
 • Quy mô: 70.200m2.

13. NHÀ MÁY SX CÁC SP TỪ GIẤY DIANA UNICHARM

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Diana liên doanh tập đoàn Nhật Bản
 • Địa điểm: Bắc Ninh
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 42.000m2
 •  
 • 14. NHÀ MÁY SX THỰC PHẨM ORION
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina
 • Địa điểm: Bắc Ninh
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 113.000m2

15. NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT

 • Chủ đầu tư: Tập đoàn dầu khí Việt Nam
 • Địa điểm: Quảng Ngãi
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 810ha

16. NHÀ MÁY SX GỖ HOA VIỆT

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gỗ Hoa Việt
 • Địa điểm: Hà Nam
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC, HVAC, điện nhẹ.
 • Quy mô: 48.000m2