cac-du-an-nha-xuong-tieu-bieu-p1

Các dự án nhà xưởng tiêu biểu p1

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN PCCC HẢI NAM 01/04/2021

1. NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM TANAPHAR HÀ NỘI

 • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tanaphar
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 37.500m2

2. NHÀ MÁY GỖ NITORI VIỆT NAM

 • Chủ đầu tư: Doanh nghiệp chế xuất Nitori Việt Nam
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 120.000m2

3. NHÀ MÁY SX ĐỒ BƠI LINEA AQUA VIỆT NAM

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam
 • Địa điểm: Hưng Yên
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 36.800m2

 4. NHÀ MÁY DỆT NHUỘM HƯNG YÊN

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên
 • Địa điểm: Hưng Yên
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 132.000m2

 5. NHÀ MÁY KD HÀNG TIÊU DÙNG PHÚ THÁI GROUP 

 • Chủ đầu tư: Công ty CP Cổ phần Tập đoàn Phú Thái
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 32.000m2

 6. NHÀ MÁY GIÀY DA VIETORY

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vietory
 • Địa điểm: Hải Dương
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 58.000m2

7. NHÀ MÁY SX LINH PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI DONG YANG E&P VIỆT NAM

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam
 • Địa điểm: Hưng Yên
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 61.000m2

 8. NHÀ MÁY SX PIN GP VIỆT NAM

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Pin GP Việt Nam
 • Địa điểm: Hà Nam
 • Hạng mục thi công: Thi công lắp đặt hệ thống PCCC
 • Quy mô: 96.000m2